30.09.2018

Fundusz wspierający transfer i komercjalizacje technologii


W AGH podpisano porozumienie regulujące zasady współpracy w zakresie zarządzania Małopolska Science Fund FIZAN

Podpisane porozumienie jest kolejnym istotnym krokiem w drodze do rozpoczęcia działalności funduszu wspierającego proces komercjalizacji innowacji oraz ich transfer ze świata nauki do biznesu. FIZAN będzie dysponował kwotą 20 mln złotych, która będzie przeznaczana na inwestycje w działalność badawczo-rozwojową, prowadzoną przez naukowców z krakowskich uczelni.

więcej...