25.09.2019

INNOAGH na Konferencji Aktywa Niematerialne: zidentyfikuj, zmierz, wyceń


Pani Magdalena Ostasz, Członek Zarządu reprezentowała INNOAGH podczas Konferencji Aktywa Niematerialne: zidentyfikuj, zmierz, wyceń. O korzystaniu, które nie jest wykorzystywaniem.

Uczestnicząc w panelu dyskusyjnym dotyczącym roli prawnika w świecie dóbr niematerialnych Pani Mecenas zaprezentowała ciekawe studia przypadków spółek spin-off AGH (Techmo, Gradis oraz Scivi) dotyczące własności intelektualnej. W dyskusji poruszane również były tematy związane z zarządzaniem własnością intelektualna w biznesie, sensem monopoli prawnych oraz modelami biznesowymi opartymi na szerokim udostępnianiu. 

Rozmowa była również okazją do promocji nowego kierunku studiów na AGH  - Cyberbezpieczeństwo.