23.05.2019

INNOAGH realizuje projekt MNiSW Inkubator Innowacyjności 2.0


Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie został zakwalifikowany do finansowania w ramach przedsięwzięcia Inkubator Innowacyjności 2.0.

Projekt realizowany jest w konsorcjum:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – LIDER
  • Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o. – PARTNER

Celem projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Więcej informacji na stronie projektu LIDERA oraz na naszej stronie