09.10.2020

INNOAGH rozpoczęło realizację projektu Inkubator Innowacyjności 4.0


Konsorcjum w składzie Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (Lider) oraz Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. na mocy decyzji MNiSW rozpoczęło realizację kolejnej edycji projektu Inkubator Innowacyjności. Środki finansowe pochodzą z projektu pozakonkursowego Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020 (Działanie 4.4).

Do głównych zadań realizowanych w projekcie zaliczymy:

  1. inicjowanie oraz wzmacnianiu współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym,
  2. przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
  3. zarządzaniu portfelem technologii,
  4. prowadzenie prac przedwdrożeniowych, 
  5. działalność brokerów innowacji.

Projekt realizowany w naszym konsorcjum od jesieni 2020 r. zakończy się w grudniu 2022 r., a jego łączny budżet wyniesie 2,2 mln zł. 

Więcej szczegółów na temat zadań realizowanych przez INNOAGH w projekcie znajduje się w TUTAJ