21.06.2018

INNOAGH wśród partnerów Konferencji na WZ AGH


Na Wydziale Zarządzania AGH odbywa się XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Teoria i praktyka. Patronat honorowy nad konferencją sprawuje Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka.

Organizowana od kilkunastu lat Konferencja cieszy się żywym zainteresowaniem środowisk naukowych kra­jo­wych i zagranicznych. Jej temat jest pretekstem do po­dej­mowania naukowej dyskusji oraz twórczych sporów w dziedzinie nauk o zarządzaniu.

W tym roku wśród kluczowych obszarów tematycznych konferencji znalazły się zagadnienia dotyczące przedsiębiorczości akademickiej. Dr inż. Dominik Kowal będzie przewodniczył sesji poświęconej tej tematyce. Podczas prelekcji i dyskusji poruszane będą m.in. problemy: 

  • współpracy sektora B+R z biznesem,
  • komercjalizacji wyników badań naukowych,
  • rozwoju kompetencji związanych z transferem wiedzy i przedsiębiorczością,
  • kreowania i rozwój firm bazujących na wiedzy i zaawansowanych technologiach,
  • finansowania komercjalizacji technologii i przedsięwzięć innowacyjnych.

Na sesji plenarnej Pan Prof Tadeusz Uhl wygłosił bardzo interesujący referat wprowadzający do problematyki tej sesji: pt. Startupy i co dalej?

Zapraszamy na Wydział Zarządzania AGH. 

OBRADOM MOGĄ PRZYSŁUCHAĆ SIĘ WSZYSCY ZAINTERESOWANI.

PROGRAM KONFERENCJI