09.10.2020

INNOAGH zaprasza do zgłaszania zapotrzebowania na analizy przedkomercjalizacyjne!


W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” pragniemy poinformować o możliwości skorzystania z usługi obejmującej dobór, zlecanie i finansowanie analiz rynkowych. Wsparcie w zakresie analiz dedykowane jest dla twórców AGH, realizujących prace naukowe i rozwojowe o wysokim potencjale wdrożeniowym. Główne korzyści jakie płyną z wykonania profesjonalnej analizy przeprowadzonej przez ekspertów zewnętrznych to z pewnością podniesienie gotowości wdrożeniowej, identyfikacja pojawiających się na rynku okazji czy minimalizacja ryzyka niepowodzenia projektu technologicznego.

Oferujemy pomoc w zakresie zakupu  następujących analiz: 

  • analizy potencjału rynkowego wynalazków,
  • analizy gotowości wdrożeniowej (w tym ryzyk technologicznych i środowiskowych) wraz z analizą ścieżek komercjalizacji,
  • analizy rynkowe i prawne,
  • analizy prawno-patentowe wyników badawczych,
  • wyceny IP warunkowane zainteresowaniem kontrahenta.

Już wkrótce opublikujemy formularz zgłaszania zapotrzebowania na analizy.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej i mediów społecznościowych.