19.11.2020

IX Konferencja PACTT tym razem online


W bieżących dniach uczestniczymy w IX konferencji PACTT którą w formule online zaplanowano na 19-20 listopada. W pierwszym dniu konferencji mieliśmy okazję uczestniczyć w m.in. w sesjach poświęconych:

  • Podsumowaniu projektu Inkubator Innowacyjności 2.0, wprowadzeniu do Inkubatora Innowacyjności 4.0 oraz omówieniu Programu Akademicki Fundusz Inwestycyjny (prelegent Andrzej Kurkiewicz Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w MEiN
  • Ewaluacji transferu wiedzy i technologii oraz parametryzacji jednostek naukowych (prelegent: Bartłomiej Banaszak Dyrektor Departamentu Nauki w MEiN)
  • Wsparciu transferu technologii (komercjalizacji) w nowej perspektywie unijnej 2021-2027 (prelegent: Katarzyna Kaczkowska Zastępca dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w MFiPR).

Warto zapoznać się z działalnością:

Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii: PACTT

Porozumienie Spółek Celowych: PSC