06.12.2018

Kolejny spin-off na AGH


W ostatnich dniach listopada powołaliśmy już 21 spółkę spin-off. Tym razem związaną z zespołem naukowym z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

Spółka będzie ulokowana w wirtualnym biurze INNOAGH w budynku Centrum Energetyki. 

Głównym celem działalności spółki MDSD Sp. z o.o. będzie wytwarzanie oraz sprzedaż urządzeń i aparatury naukowo-badawczej, np. piece rurowe, łukowe, radiacyjne, aparatura do badań fotochemicznych, aparatura do badań właściwości transportowych (współczynnika Seebecka, przewodnictwa elektrycznego, koncentracji nośników, efektu Halla, itd.), urządzenia do wysokotemperaturowego spiekania metodą SPS (spark plasma sintering). Ponad to zakłada się, że spółka będzie zajmować się projektowaniem aparatury, jak również modernizacją takich urządzeń (np. poprzez rozszerzenie funkcjonalności, poprawa jakości i/lub dokładności działania itp.), wytwarzaniem i charakteryzacją materiałów oraz wykonywaniem pomiarów właściwości transportowych materiałów.