11.10.2019

Konkurs dla studentów i doktorantów na innowacyjne pomysły


Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego zaprasza studentów i doktorantów do konkursu "CPK Innowacje" na innowacyjne pomysły.

Nagrodzone zostaną rozwiązania w obszarach inteligentnych systemów transportowych, smart city, multimodalności, innowacji środowiskowych i społecznych. Laureat każdej kategorii otrzyma nagrodę w wysokości 3.000 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu "CPK Innowacje" oraz do odwiedzenia strony konkursu pod adresem http://www.cpkinnowacje.pl