07.09.2020

Konkursu "Laur Innowacyjności" - konkurs NOT


Polecamy uwadze udział w X edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2020”. 

Celem Konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych rozwiązań mających nowatorski charakter.

Regulamin Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdą Państwo na stronie internetowej www.laurinnowacyjnosci.pl.

Termin składania aplikacji do tegorocznej edycji Konkursu "Laur Innowacyjności" upływa 9 października br.