18.11.2020

O transferze i komercjalizacji wiedzy z małopolskimi przedsiębiorcami - Innowacyjne Safari


W dniach: 18 i 26 listopada 2020 roku odbędzie się „Innowacyjne Safari” – wydarzenie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Jest to inicjatywa mająca na celu wsparcie małopolskich MŚP w dostępie do środowisk naukowych Krakowa i ich wiedzy specjalistycznej w obszarze małopolskich inteligentnych specjalizacji. Spotkania będą miały charakter informacyjny służący zapoznaniu się małopolskich przedsiębiorców obszaru MŚP z ofertą naukową i obszarami działania jednostek B+R i Centrów Transferu Technologii. Jest to także doskonała okazja do indywidualnej rozmowy i nawiązania bezpośredniego kontaktu z naukowcami.

AGH jest jedną z Uczelni, która weźmie udział w wydarzeniu. Swoją wiedzą i doświadczeniem z przedsiębiorcami podzielą się nasi naukowcy z Wydziału Metali Nieżelaznych oraz Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie: