10.09.2020

Polecamy program dla start-upów, spółek spin-off: Climate Accelerator


Rozpoczęła się rekrutacja do krótkiego programu @Climate Accelerator. Na zgłoszenia startupów, które szukają możliwości rozwoju swoich produktów, wspierających ochronę klimatu, akcelerator czeka tylko do końca września.

Wypełnij formularz aplikacyjny na www.climateaccelerator.pl i zainteresuj nas swoją innowacją z obszarów takich jak: 

  • neutralność klimatyczna miast i regionów
  • innowacje finansowe
  • czysta mobilność
  • efektywność energetyczna budynków
  • zmniejszenie emisyjności biznesów 
  • redukcja zanieczyszczeń powietrza.

Co zyskują startupy, które zakwalifikują się do projektu? Grant w wysokości 15 000 euro na rozwój swojego produktu, usługi czy technologii, wsparcie coachów, ekspertów i mentorów, a także udział w warsztatach. 

Proces akceleracji trwa siedem tygodni, potem wybrane startupy będą mogły skorzystać z możliwości wsparcia międzynarodowego ekosystemu inwestorów, funduszy venture capital czy ośrodków badawczo-rozwojowych 

Climate Accelerator to program współtworzony przez @KIC-Climate Polska, jedną z największych organizacji europejskich, działających na rzecz neutralności klimatycznej i budowy gospodarki niskoemisyjnej oraz @SPIN-US, spółkę celową @Uniwersytetu Śląskiego, specjalizującą się w transferze wiedzy i technologii.