10.09.2018

Powołano 20 spółkę spin-off w AGH


W piątek 7 września 2018 r. powołaliśmy kolejną spółkę spin-off.

Głównym celem spółki Scivi będzie komercjalizacja opracowanego w ramach VI konkursu NCBR LIDER, systemu HEIMDAL. Przeznaczeniem systemu jest automatyczna detekcja znajdującego się w kadrze kamery dozoru wizyjnego potencjalnie niebezpiecznego narzędzia takiego jak na przykład broń palna czy broń biała. Celem działania systemu jest zwiększenie bezpieczeństwa poprzez prewencję niebezpiecznych zdarzeń związanych z użyciem takich narzędzi.

Zespół od dawna współpracował z INNOAGH. W ostatnich miesiącach zespół naukowców uzyskał również wsparcie w postaci profesjonalnych analiz przed komercjalizacyjnych finansowanych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności +.