22.06.2018

Prezentacja AGH oferty na Giełdzie Technologicznej


Zapraszamy do udziału w GIEŁDZIE TECHNOLOGICZNEJ POŚWIĘCONEJ GOZ, która odbędzie się w dniu 28 czerwca br. w hotelu Galaxy (Kraków, ul. Gęsia 22A). Będzie to wydarzenie, w czasie którego w jednym miejscu spotkają się przedstawiciele świata nauki i przemysłu zrzeszonego w Izbie Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu.

W sesji poświęconej współpracy nauka-przemysł zaprezentowany zostanie ekosystem innowacji, oferta technologiczna AGH oraz innowacyjny rozwiązanie - filtr lotnych związków chemicznych.

Organizatorem spotkania jest Agencja Rozwoju Przemysłu - instytucja wspierającej transfer technologii do gospodarki, przy merytorycznym wsparciu m.in. konsorcjantów IATI: AGH, Politechniki Wrocławskiej, Instytutu Metali Nieżelaznych i innych.

Giełda będzie znakomitą okazją do ZAPREZENTOWANIA ROZWIĄZAŃ JUŻ WYPRACOWANYCH I DOSTĘPNYCH NA UCZELNIACH. Ponadto będzie możliwość przedstawienia prac badawczych prowadzonych przez naukowców (w toku, potencjalnych kierunków badań), które mogą wpłynąć na rozwój technologii w zakresie metali nieżelaznych i recyklingu. Program wydarzenia przewiduje także rozmowy indywidualne (networking).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, program i rejestracja jest dostępna na: wydarzenie.arp.pl.