04.04.2020

Webinarium KPT dotyczącego przepisów tarczy antykryzysowej (6.04., g.12.00)


Zapraszamy na webinarium dn. 6.04.2020 o godzinie 12.00. Poświęcone ono będzie podstawą prawnym, narzędziom wspierającym pracodawców oraz kwestią podatkowym. Spotkanie poprowadzą eksperci z Krakowskiego Parku Technologicznego i przedstawiciele firmy Taxpoint.

Zapraszamy firmy, szczególnie z Małopolski.

Liczba miejsc ograniczona. Link do rejestracji

Program:

12.00-13.00

1. Podstawy prawne – Mariola Kocon, dyrektor działu prawnego w KPT:

• formalne (ustawy i rozporządzenia) i nieformalne (wytyczne)

2. Narzędzia wspierające pracodawców – Magdalena Małecka, radca prawny, KPT:

• dopłaty do wynagrodzenia

• urealistycznienia czasu pracy

• odroczenia obowiązków pracodawcy (na przykład PPK, badań okresowych)

3. Instrumenty podatkowe i ubezpieczenia społeczne – Anna Strzelecka, Taxpoint sp. z o.o. :

• wprost z przepisów i „miękkie”

• zwolnienie z ZUS dla płatników będących mikroprzedsiębiorcą lub samozatrudniony

• wsteczne rozliczanie strat

• większe limity zwolnień przedmiotowych

• zwolnienia z niektórych podatków (podatku akcyzowego, VAT)

• odroczenie / rozłożenie na raty / umorzenie płatności należności publicznoprawnych na wniosek podatnika, opłaty prolongacyjne

• rezygnacja z zaliczek uproszczonych

• odroczenie ważnych terminów

4. Uproszczenia sposobu załatwiania spraw – Anna Kornecka, wiceprezes KPT, radca prawny:

• wnoszenie pism – uproszczenia (m.in. ePUAP)

• funkcjonowanie sądów i urzędów (m.in. zawieszenie terminów)

13.00-13.30 sesja pytań