19.09.2018

Wspólne przedsięwzięcia nauka-przemysł - minisympozjum na AGH


Zarząd INNOAGH uczestniczył w minisympozjum Wspólne przedsięwzięcia Przemysł – Nauka – technologie energetyczne i paliwowe organizowanego w ramach konferencji Energetyka i Paliwa 2018.

Celem Minisypozjum było nawiązanie współpracy pomiędzy ośrodkami przemysłowymi i naukowymi oraz generowanie wspólnych projektów naukowo-wdrożeniowych wychodzących na przeciw współczesnym problemom, zagrożeniom i wyzwaniom z zakresu energetyki i paliw.