07.03.2019

Współpraca spółek celowych - projekt e_Pionier


INNOAGH podjęło współprace z EXCENTO Sp. z o.o. (spółka celowa Politechniki Gdańskiej) w ramach projektu e-Pionier 

Projekt „e-Pionier” inwestuje w ludzi, chcących tworzyć wartościowe rozwiązania. Finansuje rozwiązania problemów społecznych lub gospodarczych, z którymi mierzą się współczesne społeczeństwa. Powstałe rozwiązania są testowane w środowiskach docelowych tak, by ich twórcy mogli w przyszłości oferować na rynku sprawdzone produkty.

W ramach współpracy INNOAGH podjęło próbę identyfikacji problemów społeczno-gospodarczych w naszym regionie, jak również  poszukuje twórców, naukowców, doktorantów czy studentów którzy zechcieliby podjąć się ich rozwiązania. 

Jeśli znasz  problem z którym mierzy się współczesne społeczeństwo i masz propozycję jak go rozwiązać - koniecznie skontaktuj się z INNOAGH.

Początkiem procesu projektowego jest problem zgłaszany przez podmiot publiczny. Postawione wyzwanie nie może posiadać aktualnie na rynku rozwiązania w postaci produktu lub usługi. Pionierskie rozwiązanie problemu, które zostanie wypracowane w projekcie, musi wcielać elementy technologii teleinformatycznych.

 

Projekt „e-Pionier - wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym”, jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.3. e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych. Nr umowy o powierzenie grantu: WG-POPC.03.03.00-00-0008/16-00

Całkowita wartość projektu: 14 394 920 zł      

Wartość dofinansowania: 11 515 936 zł

Cel projektu: wyłonienie 100 unikalnych wyzwań zgłoszonych przez podmioty publiczne oraz akceleracja co najmniej 25 projektów, z których 12 zakończy się MVP.