09.09.2018

Zespół INNOAGH ukończył kolejne szkolenie


W dniach 24-26 sierpnia br. zespół INNOAGH uczestniczył w szkoleniu "Zarządzanie projektami wg standardu PMI®/PMBoK® Guide - podejście praktyczne" w ramach ALTKOM Akademia. 

Szkolenie zarządzania projektem zgodnie ze standardem "Project Management Body of Knowledge Guide" to pierwszy krok do uzyskania certyfikacji PMP®.

Szkolenie prowadzone było metodami aktywizującymi w tym praktycznych studiów przypadków związanych działalnością wspierającą komercjalizacji IP w środowisku akademickim. Ponad to ćwiczenia wspierane był wiedzą teoretyczną standardu PMBOK® Guide. Jednakże szkolenie nie było wykładem z teorii PMBOK®Guide, lecz praktyczną nauką zarządzania opartą na wyborze technik zawartych w PMBOK® Guide. 

Uczestnictwo w warsztatach współfinansowano z projektu Inkubator Innowacyjności +.