28.01.2020

KSZTAŁCIMY MENEDŻERÓW SPÓŁEK SPIN-OFF/START-UP


Zapraszamy chętnych na studia podyplomowe "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TECHNOLOGICZNA" w ramach inicjatywy AGH TechStartup School realizowane przez Wydział Zarządzania AGH we współpracy z INNOAGH.

Studia są przeznaczone dla osób budujących, zamierzających budować lub rozważających budowę własnej firmy start-up (spin-off), szczególnie w oparciu o posiadaną wiedzę, technologię, umiejętności czy wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, jak również dla osób chcących profesjonalnie wspierać powstawanie startupów oraz nimi zarządzać.

Studia są przeznaczone dla osób nie posiadających wiedzy biznesowej lub takich, którzy chcieliby taką wiedzę pogłębić i zaktualizować, zdobyć praktyczne umiejętności charakterystyczne dla rozwoju biznesu technologicznego.

Wśród słuchaczy mogą się znaleźć np.: studenci, absolwenci I stopnia studiów (licencjackich, inżynierskich), doktoranci, pracownicy naukowi, personel centrów transferu technologii i spółek celowych. 

Więcej informacji na www.techstart.agh.edu.pl 

W razie pytań możecie się Państwo kontaktować z Biurem studiów e-mail: techstart@agh.edu.pl