13.09.2019

Ciekawa oferta studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania AGH


Polecamy nowe studia podyplomowe realizowane na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

Studia poświęcone są projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, m.in. programów środowiskowych i społecznych, nawiązywanie współpracy z partnerami społecznymi, tj. organizacje pozarządowe, czy uczelnie.

Studia skierowane są w szczególności do właścicieli firm, przedsiębiorców, menedżerów średniego szczebla zarządzania, pracowników zajmujących się rozwojem komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, ochroną środowiska, zarządzaniem ludźmi i osób odpowiedzialnych za projektowanie i rozwój procesów organizacyjnych.

W czasie studiów wykorzystywane będą aktywne metody uczenia się oraz kreatywne metody projektowania rozwiązań, m.in. design thinking, rozwiązywanie problemów, warsztaty rozwoju kompetencji menedżerskich, symulacje i analizy studiów przypadku. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym programem studiów na stronie: www.csr.agh.edu.pl

 

Nowoczesne koncepcje zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami 

Studia są odpowiedzią na pojawiające się problemy z zarządzaniem w mikro-małych i średnich przedsiębiorstwach. Współczesny rynek jest bardzo dynamiczny i wymaga szybkiego reagowania na zachodzące na nim zmiany. Europeizacja i globalizacja  stawiają przed przedsiębiorcami nowe wyzwania związane z dostosowywaniem swoich produktów i usług do wymagań i oczekiwań globalnego klienta. Nadmierny napływ informacji powoduje  tzw. szum informacyjny, co skutkuje brakiem możliwości wychwytywania nadarzających się okazji, dlatego niezbędna jest umiejętność pozyskiwania informacji rynkowych oraz ich przetwarzania. Studia pozwolą uzupełnić wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Zakres tematyczny studiów realizowany będzie w nowoczesnym i interdyscyplinarnym ujęciu cyklu wykładów wspieranych zajęciami praktycznymi,  warsztatowymi oraz szkoleniami certyfikowanymi. 

Szczegółowe informacje można pozyskać na stronie: www.nkzp.zarz.agh.edu.pl