16.01.2020

Dofinansowanie na promocję marek produktowych EXPO 2020 w Dubaju


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza w dniu 24.01.2020 do Warszawy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych w ramach branżowych programów promocji i na Światowej Wystawie EXPO

2020 w Dubaju.

W ramach konkursu mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać do 85 % dofinansowania projektu, obejmującego:

  * udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub zagranicznych konferencjach,

* dodatkowe działania promocyjne na rynkach zagranicznych,

* doradztwo dotyczące wybranego rynku.

W trakcie spotkania przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) omówią zasady poddziałania 3.3.3 POIR, sposób wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz warunki realizacji projektów, a także udzielą odpowiedzi na pytania uczestników.

Branżowe programy promocji, na podstawie których należy zaplanować projekt są dostępne na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rozwoj/go-to-brand.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które spełniają wszystkie poniższe

warunki:

  * mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

* posiadają markę produktową i co najmniej jeden produkt o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym,

* prowadzą działalność w jednej z branż:

* biotechnologia i farmaceutyka

* budowa i wykańczanie budowli

* części samochodowe i lotnicze

* IT/ICT

* jachty i łodzie rekreacyjne

* kosmetyczna

* maszyny i urządzenia

* meblarska

* moda polska

* polskie specjalności żywnościowe

* sprzęt medyczny

* usług prozdrowotnych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Szkolenie będzie nagrywane, a jego transmisja będzie dostępna on-line na stronie www.parp.gov.pl oraz na kanale youtube.