11.10.2019

INNOAGH na warsztatach Loży Kobiet Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie


Magdalena Ostasz, Członek Zarządu reprezentowała INNOAGH podczas warsztatów Loży Kobiet Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Warsztaty dotyczyły wsparcia przedsiębiorczych kobiet 50+ w zakładaniu własnego biznesu. Szkolenie było okazją do przekazania Paniom praktycznych doświadczeń związanych z zakładaniem i działalnością start-upów, które mogłyby wykorzystać również w swojej działalności. Omawiano również kwestie związane z własnością intelektualną oraz wsparciem przedsiębiorców w ramach bonów na innowacje.