22.03.2018

Seminarium TRIZ na Wydziale Zarządzania AGH


Studentów, doktorantów i pracowników AGH zapraszamy do uczestnictwa w seminarium poświęconym metodzie TRIZ. Warto poznać metodę tworzenia nowych innowacyjnych pomysłów i rozwiązywania problemów, którą z sukcesem wykorzystują między innymi takie firmy jak: Samsung, LG, INTEL, Siemens, GE, P&G, Hyundai, KIA, FIAT Group, Schaeffler Group, Continental.

Seminarium pt.:  „Współczesna TRIZ jako narzędzie w pragmatycznych innowacjach” odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018 r. o godzinie 15.00 w auli 0.3/D-14 w budynku Wydziału Zarządzania AGH (ul. Gramatyka 10).

W celu uczestnictwa konieczna jest rejestracja poprzez niniejszy formularz zgłoszeniowy

Pierwszą rundę zgłoszeń zamykamy 29 marca 2018 r. Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona! Serdecznie zapraszamy!

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Zarządzania AGH – Katedra Zarządzania w Energetyce, Centrum Transferu Technologii AGH oraz Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o.

Wykład poprowadzi dr Sergey Yatsunenko reprezentujący firmę Novismo – partnera przedsięwzięcia. (wykład w języku polskim)

 

AGENDA SPOTKANIA:

15.00    Przywitanie uczestników seminarium

15.05 – 16.30 I część wykładu

16.30 – 16.45 Przerwa

16.45 – 18.00 II część wykładu

18.00 – 18.30 Odpowiedzi na pytania i dyskusja ocena możliwości wdrożenia TRIZ

18.30   Podsumowanie seminarium

 

Krótki opis tematyki seminarium:

Pragmatyczne innowacje na podstawie współczesnej Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ) to skuteczna i potwierdzona w praktyce metoda analityczna pozwalającą na stworzenie innowacyjnej strategii przedsiębiorstwa i połączenie jej z modelem biznesowym firmy. Jej zastosowanie zmienia dotychczasowy paradygmat innowacyjności oparty na przypadkowości czy geniuszu wynalazcy. Umożliwia efektywne tworzenie innowacji według usystematyzowanego i racjonalnego algorytmu postępowania. W miejsce przypadku i nieokreśloności w postępowaniu, pragmatyczne innowacje wprowadzają zestaw narzędzi analitycznych i strategicznych, przenosząc wynalazczość w obszar planowania biznesowego, tak jak ma to miejsce w przypadku kontroli kosztów lub jakości.

więcej na temat TRIZ