04.11.2019

Szkolimy naukowców i brokerów innowacji z umów inwestycyjnych


W ubiegły wtorek, 29 października, mieliśmy zaszczyt prowadzić na Uniwersytecie Jagiellońskim w CTT CITTRU szkolenie dotyczące umów inwestycyjnych w procesie komercjalizacji wiedzy. 

Szkolenie prowadziły: Magdalena Ostasz oraz Marta Małasiewicz. Omawiane były praktyczne strony współpracy twórców, uczelnianych spółek celowych z funduszami oraz analizowane były najistotniejsze klauzule umowne.