Inkubator Innowacyjności 2.0

Projekt "Inkubator Innowacyjności 2.0" realizowany jest przez konsorcjum Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Centrum Transferu Technologii AGH i Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o. w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu pod nazwą "Inkubator Innowacyjności 2.0" w trybie projektu pozakonkursowego "Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach" realizowane w ramach POIR 2014-2020, Działanie 4.4 - Zwiększenie potencjału kadrowego B+R.

Zakres prac realizowanych przez INNOAGH

W ramach prowadzonych przez INNOAGH prac związanych z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” oferujemy realizację analiz przedkomercjalizacyjnych.
Analizy rynkowe, prawne, finansowe czy ryzyk służyć mają podniesieniu gotowości wdrożeniowej Państwa wyników badań w celu ich rynkowego zastosowania.


Oferujemy pomoc w zakresie takich grup działań jak:

  • analizy gotowości wdrożeniowej (w tym ryzyk technologicznych i środowiskowych) wraz z analizą ścieżek komercjalizacji,
  • analizy rynkowe i prawne,
  • analizy prawno-patentowe wyników badawczych,
  • wycena IP warunkowana zainteresowaniem kontrahenta.

Zespół projektowy II 2.0. INNOAGH obejmuje:

  • Menedżer Projektu INNOAGH 
    Koordynator prac przedwdrożeniowych i analiz
  • Menedżer Sieci Innowacji
  • Ekspert ds. rozwoju nowego biznesu
  • Obsługa prac przedwdrożeniowych i analiz

 

 

 

Celem programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.