Szkolenia, warsztaty i doradztwo

Naszą ofertę szkoleń komercyjnych kierujemy przede wszystkim do pracowników centrów transferu technologii, spółek celowych, a także wszystkich osób zainteresowanych komercjalizacją wyników badań naukowych oraz rozwojem swoich kompetencji osobistych.

Połączenie wiedzy i doświadczenia zespołu INNOAGH, jak również dostęp do profesjonalnych trenerów z zewnątrz gwarantuje najwyższą jakość. Współpracujemy z trenerami, którzy posiadają unikalne, rzadkie kompetencje poparte praktyką akademicką i biznesową. 

 

Szkolenia otwarte:

1. Podstawy transferu wiedzy i technologii – skuteczna komercjalizacji rezultatów badawczych w uczelniach wyższych

Data szkolenia:

 • 26-27 listopada 2020 r., godz. 9:00-16:30 - szkolenie nie będzie realizowane w tym terminie.
 • 15-16 grudnia 2020 r., godz. 9:00-16:30

Cena szkolenia: 1150 zł netto / osobę
Ilość uczestników: 8-14
Szkolenie 2 dniowe
Opis szkolenia TUTAJ

 

2. Ochrona własności intelektualnej - kompendium wiedzy niezbędnej

Data szkolenia:

 • 24 listopada 2020 r., godz. 9:00-16:30 - szkolenie nie będzie realizowane w tym terminie.
 • 3 grudnia 2020 r., godz. 9:00 - 16:30

Cena szkolenia: 590 zł netto / osobę 
Ilość uczestników: 8-14
Szkolenie 1 dniowe
Opis szkolenia TUTAJ

 

3. Formalno-prawne aspekty procesu inwestycyjnego w kreowaniu i rozwoju spółek spin-off w warunkach polskich uczelni wyższych

Data szkolenia:

 • 1 grudnia 2020 r., godz. 9:00-16:30 

Cena szkolenia: 590 zł netto / osobę 
Ilość uczestników: 8-14
Szkolenie 1 dniowe
Opis szkolenia TUTAJ

 

4. Komercjalizacja pośrednia w warunkach polskich uczelni

Data szkolenia:

 • 8 grudnia 2020 r., godz. 9:00-16:30 

Cena szkolenia: 590 zł netto / osobę 
Ilość uczestników: 8-14
Szkolenie 1 dniowe
Opis szkolenia TUTAJ

 

UWAGA: Każde z naszych szkoleń otwartych możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego. Zakres merytoryczny, jego forma mogą być indywidualnie dostosowane. Skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów.


Szkolenia zamknięte:

1. Diagnoza i rozwój kompetencji osobistych i interpersonalnych

Data szkolenia:

 • 12.01.2021 r., godz. 10:00-11:30 - otwarcie szkolenia (ok. 30 min + wykonanie testu),
  14.01-15.01.2021 r., godz.  8:00-12:30 - szkolenie właściwe

Cena szkolenia: 7900 zł netto
Ilość uczestników: 6-12
Szkolenie 2 dniowe + diagnoza (otwarcie szkolenia)
Opis szkolenia TUTAJ

 

2. Projektowanie pracy zespołów

Data szkolenia:

 • 19.01.2021 r., godz. 10:00-11:30 - otwarcie szkolenia (ok. 30 min + wykonanie testu),
  21.01-22.01.2021r., godz.  8:00-12:30 - szkolenie właściwe

Cena szkolenia: 7900 zł netto
Ilość uczestników: 6-12
Szkolenie 2 dniowe + diagnoza (otwarcie szkolenia)
Opis szkolenia TUTAJ

UWAGA: Oba szkolenia poprzedzone są diagnozą - każdy z uczestników otrzymuje link do profesjonalnego testu, następnie jego wyniki są analizowane przez psychologa. Podczas szkolenia przeprowadzana jest indywidualna rozmowa mająca na celu uświadomienie cech osobowych oraz rozwój zawodowy.

 

KONTAKT: Jeżeli jesteście zainteresowani udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt mailowy: Aneta Dygas: a.dygas@innoagh.pl 
W mailu prosimy o podanie nazwy szkolenia, imienia i nazwiska oraz danych instytucji finansującej szkolenie.