InTecH2O sp. z o.o.

Spółka oferuje innowacyjne rozwiązania i technologie w zakresie gospodarki wodnej i inżynierii środowiska. Prowadzi również działalność usługową związaną z realizacją projektów badawczo-rozwojowych oraz opracowań technicznych dla sektora publicznego i prywatnego w dziedzinie hydrogeologii stosowanej z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi dostępnych na rynku.