JES-Energia Sp. z o.o.

JES-Energia Sp. z o.o. została powołana przy współpracy polskiego węzła Wspólnoty Wiedzy i Innowacji InnoEnergy Europejskiego Instytutu Technologicznego - KIC InnoEnergy SE, spółki CC Poland Plus Sp. z o.o. 

Spółka świadczy usługi w zakresie:

Doradztwo i projektowanie: dostarczanie odbiorcom energii elektrycznej (podmiotów z branży przemysłowej, odbiorców komunalnych oraz właścicieli rozproszonych źródeł energii), usług zapewniających zwiększenie efektywności wykorzystania energii elektrycznej, w tym w zakresie przyłączania do sieci publicznej rozproszonych źródeł energii elektrycznej.

Szkolenia: rozumiane przede wszystkim jako ścisła współpraca z AGH w zakresie organizacji studiów podyplomowych, których tematyka będzie związana z obszarem działalności Spółki.

Usługi związane z certyfikacją przyrządów pomiarowych: świadczone w ścisłej współpracy z AGH. Realizowane kontrakty w ramach tej grupy usług będą spójne ze strategią Spółki obejmującą działalność zw. z rozproszonymi źródłami energii.

Spółka powstała w 2012 r.

www.jes-energia.pl