Reliability Solutions

Obszarem działalności spółki Reliability Solutions są usługi w zakresie analiz RAMS-C (Reliability, Availability, Maintainablity, Safety and Costs). Metody RAMS znajdują zastosowanie zarówno na etapie projektowania nowych wyrobów, a także w obszarze utrzymania urządzeń już eksploatowanych. Spółka powstała w 2014 r.  Wyjście kapitałowe INNOAGH ze Spółki w 2015 r.

www.relia-sol.pl