Technologie biomedyczne o wysokim potencjale wdrożeniowym

1.1. Urządzenie do stymulacji mięśni i rehabilitacji kręgosłupa

Streszczenie: Przedmiotem oferty jest urządzenie do masażu i rehabilitacji kręgosłupa pacjenta, zawierające cztery podpory podtrzymujące go w poziomym położeniu (w odciążeniu), za głowę, plecy na wysokościach obręczy barkowej i obręczy miednicowej oraz za łydki nóg. Podpory zamocowane są do ramy nośnej z możliwościami wychylania względem długiej osi kręgosłupa oraz przemieszczania w kierunku pionowym.

1.2. Interfejs głosowy do obsługi urządzeń dla osób starszych i niepełnosprawnych

Streszczenie: Przedmiotem oferty jest interfejs głosowy umożliwiającego posługiwanie się np. skypem i przeglądarką internetową bez potrzeby rozumienia tradycyjnych interfejsów okienkowych. Technologia pozwala również na budowę platformy umożliwiającej korzystanie ze sklepów internetowych przez głosową komunikację telefoniczną, co zdecydowanie może ułatwić  robienie zakupów osobom starszym i niepełnosprawnym.

1.3. Sposób wytwarzania wysokoporowatego, fosforanowo-wapniowego bioaktywnego tworzywa implantacyjnego

Streszczenie: przedmiotem oferty jest sposób otrzymywania wysokoreaktywnego proszku α fosforanu trójwapniowego  na drodze syntezy mokrej, znajdującego zastosowanie do wytwarzania preparatów kościozastępczych. Otrzymany sposobem wg wynalazku materiał jest monofazową ceramiką αTCP, wykazującą właściwości wiążące po zarobieniu z wodą. Może on być wykorzystany do wytwarzania cementów kostnych (samodzielnie lub razem z innymi składnikami) ale też służy do wytwarzania wiązanej chemicznie lub spiekanej bioceramiki na bazie fosforanów wapnia z układu αTCP,-βTCP-HAp. Fosforanowo-wapniowege bioaktywne tworzywa implantacyjne znajdują zastosowanie do wypełnień ubytków kostnych jako samodzielny preparat implantacyjny, jako nośnik leków, a także jako składnik kompozytowych materiałów implantacyjnych. Tworzywo otrzymane wg wynalazku wykazuje dużą zdolność do wchłaniania wilgoci, co stanowi szczególna zaletę w zastosowaniach medycznych.

1.4. Nowa generacja systemu do zdalnych interaktywnych konsultacji medycznych - TeleDICOM II

Streszczenie: Przedmiotem oferty jest system informatyczny TeleCARE,który umożliwia wygodne i bezpieczne prowadzenie opieki medycznej na licznej grupie pacjentów w zakresie kontynuacji opieki szpitalnej nad pacjentem w warunkach domowych. Możliwe jest to dzięki monitorowaniu i nadzorowaniu procesu terapeutycznego specyficznego dla wybranej jednostki chorobowej oraz realizacji spersonalizowanych planów leczenia zarówno w długim jak i w krótkim okresie czasu.

1.5. System Wspomagania Opieki Przewlekłej

Streszczenie: Przedmiotem oferty jest zintegrowany system przeznaczony do monitorowania, gromadzenia i analizy parametrów fizjologicznych pacjentów, sportowców i in. użytkowników. System złożony jest z szeregu podsystemów to jest z  podsystemu bazodanowego wraz z interfejsami i podsystemem analizy danych medycznych, platformy komunikacyjnej oraz podsystemu mobilnego. System nie jest ograniczony do monitorowania ograniczonego zbioru jednostek chorobowych, ani parametrów fizjologicznych. Jest w pełni konfigurowalny i oferuje możliwość dowolnego definiowania monitorowanego procesu, sposobu badania, wizualizacji i sposobu analizy danych.

1.6. Platforma balansowa do fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych oddziaływań na kończyny dolne

Streszczenie: Przedmiotem oferty jest zintegrowany system przeznaczony do monitorowania, gromadzenia i analizy parametrów fizjologicznych pacjentów, sportowców i in. użytkowników. System złożony jest z szeregu podsystemów to jest z  podsystemu bazodanowego wraz z interfejsami i podsystemem analizy danych medycznych, platformy komunikacyjnej oraz podsystemu mobilnego. System nie jest ograniczony do monitorowania ograniczonego zbioru jednostek chorobowych, ani parametrów fizjologicznych. Jest w pełni konfigurowalny i oferuje możliwość dowolnego definiowania monitorowanego procesu, sposobu badania, wizualizacji i sposobu analizy danych.

1.7. Egzoszkielet do wspomagania i rehabilitacji narządu ruchu człowieka

Streszczenie: Przedmiotem oferty jest egzoszkielet, którego konstrukcja posiada osiem łożyskowanych stopni swobody, w tym cztery wspomagane. Konstrukcje cechuje dopasowanie dynamiczne do biomechaniki chodu człowieka, które osiągnięto dzięki zastosowaniu lekkiej i półsztywnej konstrukcji napędzanej przez osiem muskułów pneumatycznych w układzie antagonistycznym. Urządzenie dedykowane jest do rehabilitacji osób z dysfunkcjami układu ruchu oraz zwiększenia możliwości przenoszenia ciężkich ładunków przez użytkownika.

1.8. Biodegradowalne pierścienie do zespalania jelita grubego

Streszczenie: Przedmiotem oferty są biodegradowalne pierścienie do zespalania jelita grubego. To jedna z propozycji nowoczesnego rozwiązania problemu związanego z zespalaniem jelita grubego z użyciem w pełni biodegradowalnego układu pierścieni wykonany z poliestrów alifatycznych mocowanych bezszwowo. Układ jest  łatwy w aplikacji, zapewnienia szczelności zespolenia przy zachowaniu prawidłowego ukrwienia i niewywoływaniu nadmiernego napięcia w jelitach.

1.9. Sposób wytwarzania protezy ucha środkowego jelita grubego

Streszczenie: Przedmiotem oferty jest proteza ucha środkowego wykonana z biostabilnych polimerów termoplastycznych zawierających bakteriobójczy dodatek modyfikujący w postaci nanocząstek srebra umożliwi rekonstrukcję łańcucha kosteczek słuchowych w przestrzeniach ucha środkowego i skutecznie wyeliminuje zakażenia bakteryjne.

1.10. Wózek inwalidzki z systemem sterowania opartym na aktywności mózgu

Streszczenie: Przedmiotem oferty jest elektryczny wózek inwalidzki, który mógłby przysłużyć się do przywrócenia mobilności osobom z częściowym lub całkowitym paraliżem dolnych oraz górnych kończyn, czy też dotkniętych innymi chorobami ograniczającymi możliwości ruchowe. Wózek wyposażony jest w system sterowanego bazujący na sygnałach EMG, to jest  odczytujący i interpretujący jako polecenia sterujące  elektryczne czynności mięśni.