Ogłoszenia

19.10.2020

Zaproszenie do składania ofert: Menedżer Sieci Innowacji

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. w związku z realizacją programu MNiSW pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i...[more]


02.10.2020

Zaproszenie do składnia ofert Business Developer

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. w związku z realizacją programu MNiSW pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i...[more]


01.09.2020

Zaproszenie do składania ofert: Koordynator projektu

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. w związku z realizacją programu MNiSW pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i...[more]


06.08.2020

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dn. 28.07.2020

Niniejszym informuję o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dn. 28.07.2020 r., dotyczącego wykonania raportu zawierającego analizę potrzeb konsumenckich w zdefiniowanych grupach docelowych dla wynalazku i usługi w...[more]


30.07.2020

Zaproszenie do składania ofert: analiza potrzeb konsumenckich trenażer głosu (technologia VR) – aktualizacja treści zapytania

Szanowni Państwo, w związku z koniecznością modyfikacji treści zapytania w punkcie V. „Opis sposobu przygotowania oferty” poniżej publikujemy aktualną treść zapytania ofertowego w przedmiocie analizy rynku dla technologii VR –...[more]


28.07.2020

Zaproszenie do składania ofert: analiza potrzeb konsumenckich trenażer głosu (technologia VR)

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. realizując program MNiSW pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i...[more]


24.07.2020

Informacja o anulowaniu postępowania z dn. 10.07.2020

Informacja o anulowaniu postępowania ofertowego z dnia 10.07.2020 r. w przedmiocie wykonania raportu zawierającego analizę potrzeb konsumenckich w zdefiniowanych grupach docelowych dla wynalazku i usługi w kontekście wskazania...[more]


Displaying results 1 to 7 out of 118
<< First < Previous 1-7 8-14 15-21 22-28 29-35 36-42 43-49 Next > Last >>