24.07.2020

Informacja o anulowaniu postępowania z dn. 10.07.2020


Informacja o anulowaniu postępowania ofertowego z dnia 10.07.2020 r. w przedmiocie wykonania raportu zawierającego analizę potrzeb konsumenckich w zdefiniowanych grupach docelowych dla wynalazku i usługi w kontekście wskazania ścieżek komercjalizacji.

Dotyczy wynalazku w formie urządzenia do doskonalenia wystąpień publicznych (trenażer głosu).