13.02.2018

Kolejny krok w rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w AGH


fot. Z. Sulima

fot. A. Okoń

fot. Z. Sulima

fot. A. Okoń

W dniu 9 lutego 2018 r. podpisane zostało trójstronne porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie (AGH), InnoEnergy Central Europe Sp. z o.o. (InnoEnergy) oraz Krakowskim Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. (INNOAGH).

Celem partnerskiej współpracy podmiotów jest wsparcie procesu rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w środowisku AGH. Wspólna inicjatywa służyć będzie wzajemnemu uzupełnieniu kompetencji oraz zasobów dla poszerzenia zakresu i możliwości wspierania procesu budowy innowacyjnej przedsiębiorczości przez pracowników, doktorantów i studentów AGH. 

Podpisujący porozumienie, Profesor Jerzy Lis - Prorektor ds. Współpracy AGH, Jakub Miler - Prezes Zarządu InnoEnergy oraz Dominik Kowal - Prezes Zarządu INNOAGH zadeklarowali, iż dalsze, konkretne inicjatywy na rzecz poszerzenia aktualnej oferty budowy przedsiębiorczości akademickiej AGH będą zawierane oraz realizowane bezpośrednio przez INNOAGH.

W dyskusji towarzyszącej podpisaniu porozumienia uczestniczyli również Bogdan Stępniowski (Dyrektor CTT AGH), Tomasz Pyrć (InnoEnergy), Agnieszka Wójcik (DWAG AGH) oraz Agnieszka Okoń (INNOAGH).

Spotkanie w Rektoracie było również okazją do podpisania pierwszej umowy szczegółowej (pomiędzy INNOAGH a InnoEnergy) będącej pierwszym owocem trójstronnego porozumienia.

Już niebawem w ofercie INNOAGH pojawią się realizowane, w strategicznym partnerstwie z InnoEnergy, profesjonalne warsztaty skierowane do pracowników, doktorantów i studentów AGH z udziałem uznanych ekspertów i praktyków, obejmujące kluczowe zagadnienia rozwoju akademickich startupów technologicznych. 

Zapraszamy do śledzenia naszej strony.