06.08.2020

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dn. 28.07.2020


Niniejszym informuję o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dn. 28.07.2020 r., dotyczącego wykonania raportu zawierającego analizę potrzeb konsumenckich w zdefiniowanych grupach docelowych dla wynalazku i usługi w kontekście wskazania ścieżek komercjalizacji - branża VR (Virtual Reality)