31.01.2020

Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 21.01.2020


Niniejszym informujemy o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dn. 21.01.2020 r., dotyczącego badania stanu techniki wykonanie w literaturze patentowej