O nas

Kim jesteśmy?

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH  to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca od 2010 r., której jedynym właścicielem jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. 

Misją INNOAGH jest tworzenie startupów technologicznych, a tym samym rozwijanie biznesu opartego na wiedzy i nowoczesnych technologiach.

Zadaniem INNOAGH jest komercjalizacja pośrednia wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w AGH. INNOAGH wspiera wynalazców, merytorycznie i organizacyjnie, w tworzeniu przedsiębiorstw, tzw. spółek spin-off, bazujących na innowacyjnych akademickich technologiach i wynalazkach. INNOAGH wspólnie z zespołem naukowców kreuje model biznesowy nowego przedsięwzięcia, politykę ochrony IP, strategię jego rozwoju, relacje z inwestorami finansowymi, strategicznymi oraz partnerami branżowymi.

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH zostało również powołane w celu budowania trwałej współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Dzięki współpracy z różnymi instytucjami oraz ekspertami INNOAGH skutecznie łączy innowacyjne technologie i wiedzę powstałą w Uczelni z potrzebami przemysłu. 

To co wyróżnia INNOAGH na tle konkurencji, to sprawne działanie, kompleksowość oraz indywidualnie dopasowane usług do potrzeb każdego klienta.

INNOAGH promuje ideę przedsiębiorczości akademickiej ze szczególnym uwzględnieniem komercjalizacji własności intelektualnej w drodze budowy i rozwoju start-upów. Na bazie własności intelektualnej AGH powstało dotychczas kilkanaście eksperckich i technologicznych firm. Kluczowymi udziałowcami tych spółek są twórcy, naukowcy, doktoranci oraz studenci AGH.

Zespół INNOAGH

dr inż. Dominik KOWAL

Prezes Zarządu

mgr Magdalena OSTASZ

Członek Zarządu, Radca Prawny

dr inż. Arkadiusz SZMAL

Menadżer Sieci Innowacji

Agnieszka OKOŃ

Biuro Spółki