Prace badawczo-rozwojowe B+R+I

Zyskaj przewagę rynkową dzięki współpracy z nauką. Ulepsz procesy w swojej firmie, wdrażaj nowe technologie i produkty. 

 

INNOAGH realizuje szeroki wachlarz badań zleconych oraz proinnowacyjnych usług (np. Bony na Innowacje dla MŚP) dla przedsiębiorstw z wykorzystaniem wiedzy ekspertów oraz zaplecza laboratoryjnego, nie tylko macierzystej Uczelni.

Zapewniamy pomoc w doborze i budowie zespołu badawczego najlepiej dopasowanego do potrzeb zamawiającego. Oferuje również wsparcie w negocjowaniu kontraktów badawczych, wyborze odpowiedniego źródła finansowania oraz w kojarzeniu partnerów naukowych.

Jako członkowie Porozumienia Spółek Celowych (PSC) poprzez sieć wzajemnych relacji, INNOAGH ma dostęp do większości ekspertów, naukowców oraz infrastruktury badawczej czy laboratoryjnej zgromadzonej w większości polskich uczelni i instytutów badawczych.

Realizacja prac B+R poprzez INNOAGH jest uzupełnieniem oferty poszczególnych Wydziałów Uczelni.  Oferta spółki jest komplementarna do oferty AGH. Warto z niej skorzystać w przypadku, gdy bezpośrednie, ofertowanie przez uczelnię jest utrudnione z uwagi na specyfikę samego zamówienia, ograniczenia organizacyjnych uczelni czy konieczność koordynacji działań wielu partnerów. 

Przedsiębiorco, jeśli nie współpracowałeś dotychczas z uczelnią, masz nienajlepsze doświadczenia w tym zakresie przedstaw nam swoje potrzeby, oczekiwania. Umiemy dopasować badania, zespoły badawcze do Twoich indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań.

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem.