Tworzenie spółek spin-off

Startupy technologiczne wprowadzają na rynek przełomowe rozwiązania, nowe technologie. Przyczyniają się do fundamentalnych zmian całych branż lub do powstawania zupełnie nowych sektorów gospodarki. Akceleracja spółek spin-off. Analizy pomysłów na biznes i wsparcie tworzenia modeli biznesowych oraz biznesplanów.

INNOAGH współuczestniczy wraz z naukowcami, doktorantami i studentami w procesie budowy start-upów technologicznych tworzonych w oparciu o własność intelektualną powstającą w AGH. INNOAGH oferuje doradztwo i wsparcie w zakresie spraw formalno-prawnych, administracyjnych, jak i biznesowych związanych z uruchomieniem nowego podmiotu gospodarczego. Jako quasi fundusz inwestycyjny Uczelni inwestuje w takie przedsiębiorstwa głównie poprzez wnoszenie aportem praw do patentów, know-how, a także gotówki.

Start-up wydaje się skomplikowaną drogą komercjalizacji badań. Nie wiesz czy to jest droga dla Ciebie i Twojego zespołu? Masz pytania i wątpliwości?

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem.