Usługi proinnowacyjne

Zyskaj przewagę rynkową dzięki współpracy z nauką. Ulepsz procesy w swojej firmie, wdrażaj nowe technologie i produkty.

Analiza rynku

Dostęp do wiedzy i doświadczeń wielu ekspertów pozwala na przeprowadzenie analizy rynku, perspektyw jego rozwoju oraz konkurencji. Weryfikacja planowanego do wdrożenia projektu innowacyjnego.

Audyty technologiczne i innowacyjne

Audyty technologiczne i innowacyjne. Specjaliści ocenią potencjał i potrzeby technologiczne Twojej firmy.

Badania stanu techniki

Badania stanu techniki. Analiza informacji dostępnych w bazach patentowych. Weryfikacja stanu ochrony wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Analizy wystąpienia możliwości kolizji prawnych z najbliższymi wyszukanymi dokumentami dla rozwiązań, technologii stanowiących własność przemysłową.