Wejścia kapitałowe, współpraca z inwestorami

Ciekawe wyniki badań, pomysł na biznes - pozbawiony środków na jego realizację na zawsze pozostać może tylko pomysłem! Pozyskanie funduszy na początku akceleracji spółki spin-off jest kluczowe dla jej przetrwania i rozwoju, równie ważne jak późniejsze generowanie sprzedaży innowacyjnych produktów, usług. 

INNOAGH oferuje pomoc w finansowaniu budowy i rozwoju start-upu. INNOAGH jest otwarte na współpracę z funduszami inwestycyjnymi oraz inwestorami finansowymi i branżowymi, którzy chcą pomóc w komercjalizacji najbardziej innowacyjnych pomysłów powstających w AGH. Zgodnie z ideą scoutingu nasz zespół identyfikuje najbardziej kreatywne zespoły badawcze, innowacyjne projekty B+R, perspektywiczne technologie i wynalazki powstające w Uczelni. Uczestniczy również aktywnie w procesie negocjacji umów inwestycyjnych.

Potrzebna gotówka lub inwestor branżowy? Chcesz pomóc w komercjalizacji najbardziej innowacyjnych pomysłów od wczesnej fazy ich rozwoju? Chcesz uczestniczyć w programowaniu badań w celu ich późniejszego wykorzystania w praktyce?

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem.