10.11.2020

Praca w INNOAGH - obsługa administracyjna projektu


Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. w związku z realizacją programu MNiSW pod nazwą "Inkubator Innowacyjności 4.0" w ramach projektu pozakonkursowego pn. "Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.4, niniejszym zaprasza  do składania ofert na  stanowisko: Specjalisty ds. obsługi administracyjnej projektu i biura spółki

Termin składania aplikacji upływa
18.11.2020 r. o godz. 12.00.

Wszelkie szczegóły znajdują się
w OFERCIE PRACY