05.06.2020

Rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dn. 28.05.2020 r.


Niniejszym informuję o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dn. 28.05.2020 r., dotyczącego przeprowadzenie w okresie pomiędzy 15.06.2020 r. a  26.06.2020 r. na terenie kampusu AGH w zakresie inwestycji kapitałowych i wybranych aspektów prawnych procesu kreowania przedsiębiorczości technologicznej w środowisku akademickich uczelni technicznych.

W oparciu o wskazane w zapytaniu ofertowym kryteria jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Marta Małasiewicz – Kancelaria Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego