05.06.2020

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dn. 27.05.2020


Niniejszym informuję o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dn. 27.05.2020 r., dotyczącego przeprowadzenie w okresie pomiędzy 15.06.2020 r. a  26.06.2020 r. na terenie kampusu AGH jednodniowego szkolenia w zakresie kreowania przedsiębiorczości technologicznej w środowisku akademickich uczelni technicznych

W oparciu o wskazane w zapytaniu ofertowym kryteria jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój