09.11.2020

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 19.10.2020 r.


Niniejszym informujemy o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dn. 19.10.2020 r. dotyczącego świadczenia usługi w postaci pełnienia funkcji Menadżera Sieci Innowacji, w ramach realizowanego projektu Inkubator Innowacyjności 4.0.