14.10.2020

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 2.10.2020 r.


Niniejszym informujemy o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dn. 2.10.2020 r. dotyczącego świadczenia usługi w postaci pełnienia funkcji Business Developera, w ramach realizowanego projektu Inkubator Innowacyjności 4.0.

Zawiadomienie o wyborze oferty