03.10.2018

Spotkanie informacyjne "Zbuduj swój start-up"


We wtorek 2 października odbyło się spotkanie informacyjne na temat warsztatów "Zbuduj swój start-up". Podczas spotkania przybliżony został cel, zakres oraz produkty warsztatów.

Do 10 października można zgłaszać chęć uczestnictwa w warsztatach. 

Szczegóły w zakładce TECH START-UP school/STARTER.