20.09.2019

UWAGA: zmiana wzoru Oferty cenowej w zaproszeniu do składania ofert z dn. 19.09.2019


Niniejszym informujemy, ze ze względu na błąd edytorski poprawiony został wzór dokumentu Oferta cenowa w zaproszeniu do składania ofert z dn. 19.09.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie raportu zawierającego opracowanie technicznego studium wykonalność dla wynalazku w kontekście przenośnego analizatora oddechu do wczesnej detekcji cukrzycy.