22.11.2018

Zaproszenie do składania ofert CTT AGH


Centrum Transferu Technologii AGH zaprasza do składania ofert, dotyczących wykonania usługi „Usługa demontażu instalacji do pomiaru stężenia styrenu”  w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności+".