29.06.2018

Zaproszenie do składania ofert INNOAGH (ponowienie zapytania)


Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert, dotyczących zakupu serwera NAS wraz z dyskami, oraz ich instalacji i konfiguracji w siedzibie zamawiającego, zgodnych z przedmiotem zamówienia.