22.10.2018

Zaproszenie do składania ofert – przedłużenie terminu składania ofert


Niniejszym informujemy, iż termin składania ofert dotyczących usługi przygotowania i opracowania wyceny 1 patentu, w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+,  ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY.

Termin składania ofert został ustalony na dzień: 26.10.2018 r., do godz. 15.00.

Pozostałe szczegóły dotyczące terminu oraz sposobu składania ofert poniżej.